מילון מונחים

מילון מונחים / מושגים - בתחום הקשב והריכוז לקויות הלמידה וההתנהגות

ליקויי למידה
ליקוי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקשיים משמעותיים ברכישת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה ו/או יכולות מתמטיות ובשימוש בהם. אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, המועברים לו באופן אינדיבידואלי, נמוכים במידה משמעותית מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, ובעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות יום-יום אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה. אין הכוונה לקשיי למידה, הנובעים מפיגור שכלי, פיגור סביבתי או מבעיות רגשיות . מניחים כי ליקויים אלו נובעים מבעיה כלשהי בתפקוד של מערכת העצבים המרכזית שבמוח. הם אינם קשורים לרמה אינטלקטואלית מסוימת או העדר מוטיבציה. מאחר שכל התפקודים הקוגניטיביים האחרים נורמאליים, יתכן שליקויים אלה נובעים מליקוי מוחי מזערי.
עפ"י סקרים נראה כי 15% - 10% מכלל האוכלוסייה לוקים בתסמונת זו . נפוץ יותר אצל בנים מאשר אצל הבנות.
מאבחנים לקויות למידה בעזרת אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי

אבחון דידקטי
האבחון הדידקטי מיועד לאתר קשיים וכשרים בתחומי הלמידה: קריאה, כתיבה וחשבון. כמו גם בדיקה של מערכות השפה, זיכרון, תכנון וארגון, ופוטנציאל אינטלקטואלי. מטרת האבחון לאתר קשיי וליקויי למידה, ולנסות להסביר את מקורם, כדי לבנות תכנית התערבות מתאימה, שתאפשר למאובחן לצמצם פערים, להתקדם ולשפר הישגים, תוך התחשבות בקשייו וביכולותיו .
בסוף האבחון מובאות המלצות שמטרתן להתאים את דרכי ההוראה וההיבחנות לתלמיד כדי לאפשר לו למצות את יכולותיו.

אבחון פסיכו-דידקטי
האבחון מיועד לאתר קשיי למידה וקשיים פסיכולוגיים.
בחלק הדידקטי נבדקים קשיים וכשרים בתחומי הלמידה - קריאה, כתיבה וחשבון. (ראה פרוט ב"אבחון דידקטי")
בחלק הפסיכולוגי מעריכים את הילד בשני היבטים: יכולתו השכלית וכוחותיו הרגשיים. בהיבט השכלי- מעריכים את רמת האינטליגנציה, ה-IQ, של הילד ואת כישורי החשיבה שלו. בהיבט הרגשי- מעריכים את כוחותיו הרגשיים: הדימוי העצמי, ביטחון עצמי ועוד.
בסוף האבחון הפסיכו-דידקטי מובאות המלצות שמטרתן להתאים את דרכי ההוראה והתמיכה הפסיכולוגית לתלמיד, כדי לאפשר לו למצות את יכולותיו.

מונחים / מושגים הקשורים לתוצאות האבחון הדידקטי / הפסיכו-דידקטי

דיס-גרפיה
לקות בכתיבה המתבטאת בכתיבה מסורבלת עם שגיאות כתיב.
הליקויים יכולים להיות קשיים טכניים - קשיים בעיצוב האותיות או הסמלים, במרווחים לא קבועים בין האותיות, המילים והשורות, ועוד, או קשיים בהבעה בכתב. לעתים ניתן לראות כי הכותב מפעיל לחץ חזק מידי או חלש מידי על כלי הכתיבה.

דיסלקציה
דיסלקסיה היא לקות בקריאה המתבטאת בקשיים ברכישת הקריאה, באיטיות הקריאה, בשטף הקריאה, בדיוק הקריאה ובהבנת הנקרא. יכול להתבטא בהשמטות ובתוספות של צלילים, וכן בסילופים ובהחלפות של צלילים או חלקי מילים כמו כן יתכנו קשיים בהבעה בע"פ או בהבעה בכתב ובאיות. תופעה זו באה כאשר האוטומטיזציה בזיהוי המילה לא התפתחה כיאות. אינה קשורה לגיל, למנת משכל, ללקות התפתחותית או ללקות חושית

דיסקלקוליה
דיסקלקוליה היא לקות בתחום המתמטיקה המתבטאת בעיקר בהפרעה ביכולת להבין את משמעות המתמטיקה והמיומנות לחשב, את המשמעות של היחסים הכמותיים בין המספרים, ואי הבנת הרצף של פעולות חשבוניות .

דיספרקציה
ליקוי בקאורדינציה. הליקוי מתבטא בקושי בתכנון פעולות של מוטוריקה עדינה וגסה.

מחוננות
המוח המחונן מאופיין בחשיבה מופשטת תוך ראיית התמונה הגדולה, ולכן מתקשה בראיית הרצף והפרטים. חשיבה מעין זו מביאה להישגים לימודיים יפים. מחוננות יכולה להופיע במקביל להפרעת קשב וריכוז.

הוראה מתקנת
מטרתה של ההוראה המתקנת היא לסייע לתלמידים מתקשים בהתמודדות עם דרישות בית הספר, בעזרת הכנת תכנית עבודה וביצועה בשיטות שונות, בהתאם ליכולות ולקשיים של התלמיד. זוהי הוראה מותאמת ספציפית לקשיים האקדמיים ולהיבטים הרגשיים והחברתיים.

אסטרטגיות למידה
הקניית אסטרטגיות שמטרתן לאפשר לתלמיד לימוד של דרכי פעולה שיוכל לסגל לעצמו, כדי להשיג את מטרותיו בלימודים: כגון למידת חומר חדש, הכנת מטלה, או הכנת עבודה. כל זאת באופן יעיל וממוקד.

חוק החינוך המיוחד
נועד להבטיח הרחבה ומתן שירותים ייחודיים לתלמידים בחינוך המיוחד.
 

חינוך מיוחד
החינוך המיוחד הינו מגזר חינוכי ייחודי המסייע לילדים חריגים, כולל קבוצות ילדים שאינם מסוגלים מפאת ליקוייהם וקשייהם להפיק תועלת ממשית ולהנות מהחינוך הניתן לילדים רגילים בני גילם. לצורך כך קיימים בתי ספר מיוחדים אשר הצוות בהם כולל בין השאר פסיכולוג, יועצת חינוכית, עובדת סוציאלית, אחות, מורים מקצועיים לטיפול בליקויים שונים, אשר כולם נרתמים לעזרת הילדים.
 

הכתה הטיפולית
כתה בבית ספר יסודי רגיל המשמשת מסגרת עזר. הכתה מיועדת לילדים בעלי כושר אינטלקטואלי תקין, בעלי קשיי הסתגלות התנהגותיים, חברתיים ולימודיים. היא אינה מיועדת למפגרים או לבעלי הפרעות נפשיות חמורות. לעתים מופנים לכתה זו גם תלמידים בעלי קשיים מצטברים, שלא זכו לטיפול, ותלמידים בעלי התנהגות חריגה .
 

ועדת השמה
ועדת השמה היא ועדה מקומית המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי הורים, אשר תפקידם להחליט ולהפנות בהתאם לצורך, תלמידים למסגרת החינוך המיוחד.תלמיד לא ילמד במסגרת של חינוך מיוחד ללא החלטה של ועדת ההשמה. רק תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, שלהם בעיות מורכבות וכוללניות משמעותיות בתחומי תפקוד שונים, המצריכות התערבות רב-מקצועית כוללנית במשך מרבית שעות הלימודים, רק להם נועדו מסגרות החינוך המיוחד.
 

גן חינוך מיוחד
גן המיועד לילדים החל מגיל 3, שועדת השמה קבעה שהם זקוקים למסגרת חינוכית מיוחדת המותאמת לצרכיהם. מספר הילדים בגן מצומצם והוא מתוגבר ע"י צוות מטפלים רב-מקצועי .

ועדת שילוב
ועדת שילוב היא ועדה מוסדית ( בית-ספרית או גנית), אשר מסמכותה לקבוע את זכאותם של תלמידים, בעלי צרכים מיוחדים, לתוספת חינוך מיוחד במסגרת תוכנית השילוב. השירותים הניתנים הם: הוראה מתקנת, טיפולים ביצירה ובהבעה וטפולים פרא - רפואיים. שיטת הטיפול יכולה להיות פרטנית או בקבוצות.

הפרעת קשב וריכוז ADHD
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
בד"כ מגדירים את הלקות לפי שלושה נושאים עיקריים: לקות בקשב, אימפולסיביות והיפראקטיביות.
הלקות בקשב מתבטאת בחוסר יכולת להתרכז לאורך זמן במטלה משעממת, האימפולסיביות מתבטאת בתגובות ללא מחשבה תחילה. ההיפראקטיביות מתבטאת בתזוזה וחוסר מנוחה מתמידים.

אבחון של הפרעות קשב וריכוז
האבחון של הפרעות קשב (מקור ההפרעה הנו נוירולוגי-גנטי) הוא אבחון קליני (רפואי), שצריך להיעשות על ידי קלינאי: פסיכיאטר או נוירולוג אשר מומחים בתחום.
האבחון יכלול:
בדיקה ממוחשבת (TOVA , BRC )
שאלונים מפורטים להורים ולמורים
בדיקה קלינית באמצעות שיחה ובדיקה נוירולוגית.
בד"כ מתבצעים אבחונים אלו לגילאי 5 ומעלה (כולל למבוגרים)
אבחנה מבדלת של הפרעות קשב - באבחנה המבדלת שוללים סיבות אפשריות שונות העלולות לגרום לתסמינים דומים של הפרעת קשב.

מבחן קשב ממוחשב באבחון הפרעת קשב
מבחני הקשב הממוחשבים משמשים ככלי עזר באבחון הפרעות קשב וריכוז ובודקים ישירות את הילד עצמו ואת יכולתו להתמודד עם מטלה חדגונית ומשעממת יחסית, לאורך זמן. המבחנים בודקים את יכולת הילד להגיב לגירוי ואת המהירות והדיוק של עיבוד המידע שעושה הילד.
קיימות מספר בדיקות ממוחשבותCPT, BRC, TOVA
יש לזכור כי הבדיקה הממוחשבת היא כלי עזר אחד ממערך האבחון השלם של הפרעת קשב וריכוז, ואין להסתמך עליה באופן בלעדי לקביעת הפרעת קשב.

מבחן ה – CPT
Continuous Performance Test
בדיקה זו חדשה יחסית בארץ ופחות מוכרת. ייחודה בכך שהיא קצרה יותר (14 דקות) ומתאימה גם לילדים קטנים - בגילאי ארבע וחמש.

 

בדיקת TOVA (מבחן TOVA) - מבחן TOVA

Tests of variables of attention

זהו מבחן ממוחשב מסוג Continuous Performance Test (המקובל כאחד מכלי העזר לרופא לצורך אבחון (ADHD אשר מתבצע ע"י הצגה מתחלפת של מטרה target ושל לא מטרה non target.
במבחן נבדקים הרכיבים: דיוק, השמטות, תוספות, מהירות התגובה והשתנות מהירות התגובה.
הבדיקה מבוצעת תחילה ללא ריטלין ובמידה והתוצאות אינן עפ"י הנורמה ניתן לבצע הבדיקה עם ריטלין, מתקבל ניתוח של השוואת ביצועי הנבדק לביצועי נבדקים בני גילו באוכלוסייה הכללית ובאוכלוסיה עם הפרעת קשב.

 

בדיקת BRC
Brain Resource Cognition
בדיקת ה-BRC הינה בדיקה ממוחשבת חדשנית המופעלת באמצעות מסך מגע, כשהנבדק מקבל הוראות מהמחשב באמצעות אזניות ונדרש לדבר אל מיקרופון. הבדיקה ידידותית מאד למשתמש ומספקת אבחון מקיף ומדויק, אובייקטיבי ומהימן של התפקודים הקוגניטיביים של הנבדק. תוצאות הבדיקה מציגות את הפרופיל הקוגניטיבי של הנבדק בהשוואה לנורמות עפ"י גיל, מין ופרמטרים נוספים( נורמות מגיל 6 – 95 ).הבדיקה בודקת 12 פרמטרים הכוללים ביניהם גם את נושא יכולת הקשב והריכוז לאורך זמן במטלה משעממת (כמו בדיקת ה -TOVA ) אך גם בודקת פרמטרים הקשורים ללקויות למידה, לבעיות זיכרון לסוגיו, יכולת ארגון ועוד. את בדיקת הBRC - נהוג לבצע פעם אחת (אין צורך בבדיקה תחת השפעת ריטלין). הבדיקה נמשכת כשעה, ומתאימה לילדים ולמבוגרים אשר רכשו את מיומנות הקריאה.

מושגים /מונחים בעקבות אבחון קשב וריכוז

את הפרעת הקשב נהוג לחלק ל-3 קבוצות:

ADHD הפרעה משולבת - הפרעת קשב מלווה בהיפראקטיביות

ADD הפרעת קשב טהורה ללא היפראקטיביות

HDD הפרעת היפראקטיביות ללא הפרעה בקשב