מבחן טובה - T.O.V.A Tests of variables of attention.

כל הזכויות שמורות לחברת "מעגלי קשב" בע"מ
אין להשתמש או להעתיק ו/או לפרסם מסמך זה כולו או חלקו ללא רשות בכתב מהחברה

מבחן ממוחשב למדידת מדדי קשב וריכוז

להלן הסבר על מבחן ממוחשב הבודק באופן ספציפי נבדקים עם חשד ל"תסמונת טווח הקשב הקצר עם פעלתנות יתר" .

מבחן TOVA פותח בארצות הברית/קנדה והנו מבחן ממוחשב המקובל כאחד מכלי העזר לרופא לצורך אבחון ADHD.

המידע הרצ"ב כולל נתונים והסברים כלליים המופצים ע"י יצרנית המבחן בתוספת לנתונים מספריים גרפים המהווים את פלט המבחן הממוחשב.

הגורם המוסמך היחיד לצורך מתן פרשנות , קבלת החלטות או אבחנות רפואיות הנו רופא מומחה שהוסמך לצורך כך.

לתשומת לבכם! חשוב לדעת כי המבחן אינו עומד בזכות עצמו ובכל מקרה, בין אם הבדיקה תקינה ובין אם לא מומלץ לפנות עם הסיכום לרופא המטפל לשם המשך בירור.

הסבר כללי: מבחן TOVA למדידת מדדי קשב וריכוז

המבחן לא בוחן במישרין היפראקטיביות (אם כי לבוחן יש אפשרות להתרשם מההתנהגות הנבחן במהלך הבדיקה ולציין מדדים שונים של פעלתנות מוטורית).

זהו מבחן ממוחשב מסוג Continuous Performance Test   אשר מתבצע ע"י הצגה מתחלפת של מטרה target ושל לא מטרה non target.

על הנבדק ללחוץ על הלחיץ
מלבן לבן עם ריבוע שחור בחלק העליון
גירוי מטרה
TARGET
על הנבדק להתאפק ולא ללחוץ על הלחיץ
מלבן לבן עם ריבוע שחור בחלק התחתון
גירוי שאינו מטרה
NON TARGET
 

לפני התחלת המבחן מבצע הנבחן תרגולת קטנה עד שברור לבוחן כי הנבחן/ת הבין/ה את השיטה לביצוע המבחן.

המבחן מחולק לשני חלקים (11 דקות כל אחד) הנמשכים ברצף (מחציות). החישוב של התוצאות בכל מחצית מתייחס לחלוקתה לשני חלקים בני 5.5 דקות כל אחד, דהיינו סה"כ ישנם 4 חלקים (רבעונים).

המבחן מופיע בשתי גרסאות-אופטית ושמיעתית, כאשר הגרסה האופטית מתאימה לבדיקת נבחנים מגיל 4-80 שנים.

לאחר ביצוע החלק הראשון (הנמשך כ–22 דקות) מתקבלת תוצאה המאפשרת להחליט אם יש צורך להמשיך לבצע את המבחן פעם נוספת. במידה וכן, הנבחן/ת יבלע ריטלין (במינון שיקבע על פי משקל גופו/ה ) וכעבור שעה וחצי יחזור על המבחן (הערה – אין לנבחן שום אפשרות לזכור את המבחן ועקב כך לבצע אותו טוב יותר בפעם השנייה).

זמן הביצוע של שני המבחנים הוא 44 דקות.

מדדי המבחן/הגדרות:

שגיאות השמטה (Errors of omission):

זהו מדד לחוסר קשב (Inattention) כאשר הנבחן לא מגיב לגירוי המטרה (Target signal) ולא לוחץ על הלחיץ. מדד זה רגיש בעיקר בילדים, מתבגרים וקשישים ופחות באנשים מבוגרים.

שגיאות תגובת יתר (Errors of commission):

זהו מדד של אימפולסיביות כאשר הנבדק מגיב בצורה שגויה ל Non-Target. טעויות אלו שכיחות יותר במחצית השנייה של המבחן גם בנבחנים שאינם אימפולסיביים.

זמן תגובה נכון (Correct Response Time):

נמדד במילי-שניות ומבטא את הזמן הנכון הנדרש לנבחן להגיב לאות מטרה, זמן התגובה יותר איטי בנבדקים עם ADD – זהו מדד חשוב בעיקר בחלק הראשון "המשעמם" של המבחן.

עקביות זמני התגובה (RT Standard Deviation = Variability):

זהו מדד של מידת העקביות (Variability) של זמני התגובה. נבדקים עם ADD אינם עקביים: הם יכולים לתפקד באופן תקין לפרקי זמן קצרים ובהמשך מאבדים את המיקוד. ואכן, הורים לילדים עם ADD טוענים כי הילדים יכולים להתמקד לזמן מסוים בנושאים אשר מעניינים אותם ("הילד יכול לשבת שעות לראות טלוויזיה, אי אפשר להזיז אותו מהמחשב"). מאחר ומדדי זמני התגובה הם חשובים ביותר, קריטי שמדידתם תהיה מדויקת ועל כן, זמני התגובה נמדדים באמצעות לחיץ מיוחד (Micro-Switch) ולא באמצעות שימוש במקלדת או בעכבר המחשב.

תגובות ציפייה מוקדמת או ניחוש (Anticipatory Response):

מדד זה משקף לחיצה מוקדמת על הלחיץ כתוצאה מניסיון לנחש מראש איזה גירוי יופיע. לכן זהו זמן תגובה קצר (פחות מזמן תגובה מינימלי של 200 אלפיות השנייה).

אלו למעשה ניחושים ויכולים לגרום לפסילה של התוצאות.

זמן תגובה בעקבות תגובת יתר (Post-Commission Response Time):

באופן טבעי לאחר שגיאת תגובת יתר (Commission) הנבחן מאט את תגובה לגירוי הבא על מנת שלא לשגות שוב (בדרך כלל הנבחנים חשים בטעות בדיעבד).

תגובות מרובות (Multiple Response):

תגובות מקריות שלא קשורות לאותות יכולות להצביע על הפרעה נוירולוגית מנטלית אך הן לא משפיעות על מדדים אחרים.

ציון ADHD Score) ADHD):

ציון ADHD תקין הנו ציון הגבוה מ-1.80- (חיובי יותר). ציון ADHD שאינו תקין הנו ציון הנמוך מ-1.80- (שלילי יותר) וככל שהציון שלילי יותר, כך הוא מעיד יותר על קיומה של בעיית קשב וריכוז. לדוגמא: ציון ADHD של 3.50- אינו תקין ומציע כי דפוס הביצוע אופייני לבעיית קשב וריכוז.

ADHD: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

תסמונת טווח הקשב הקצר: 

שלושה סוגים עיקריים עפ"י DSM-IV

ADHD combined type:

6 קריטריונים (או יותר) של חוסר קשב ו–6 קריטריונים (או יותר) של פעלתנות יתר/אימפולסיביות הנמשכים יותר מ- 6 חודשים.

ADHD Predominantly inattentive type:

 6 קריטריונים (או יותר) של חוסר קשב הנמשכים יותר מ- 6 חודשים.

 ADHD Predominantly hyperactive type:

6 קריטריונים (או יותר)של פעלתנות יתר/אימפולסיביות הנמשכים יותר מ- 6 חודשים.

קריטריונים של חוסר קשב:

1. לעיתים קרובות לא מקדיש תשומת לב לפרטים הקשורים לשיעורים או לפעילויות אחרות, עושה שגיאות 

 שטותיות בשיעורים או בפעילויות אחרות בגלל פיזור דעת.

2. מתקשה להתמיד במשימות או משחקים ("מפסיק באמצע").

3. לעיתים קרובות נראה כי לא מקשיב למה שאומרים לו.

4. מתקשה לעקוב אחר הוראות ולסיים שיעורים ומטלות אחרות (אם כי מבין את ההוראות הנדרשות ממנו).

5. מתקשה לארגן משימות (הכנת שיעורים, ארגון חומר לימודי במסגרת עבודות חקר, וכדומה).

6. לעיתים קרובות נמנע או מסרב לבצע משימות הדורשות הקשבה והתמדה (כגון שיעורים או עזרה בבית).

7. לעיתים קרובות מאבד חפצים הדרושים לפעילות יום –יומית (צעצועים, כלי כתיבה, ספרים וכ"ו).

8. מוסח בקלות מגירויים חיצוניים (רעשים, מוסיקה, פטפוט של חברים, טלוויזיה) ולכן מפסיק 

 להיות מרוכז בשיעורים או במטלות אחרות.

9. "מבולבל ושכחן" בפעילויות יום-יומיות (שוכח למסור הודעות, שוכח איפה הניח חפצים, מאבד חפצים…).

קריטריונים של פעלתנות יתר (היפראקטיביות):

1. מגלה סימני אי שקט, "זז הרבה במקום" "קשה לו לשבת במקום" "יש לו קוצים" …מרבה להתעסק בידיים או 

 רגליים, ("לא מסוגל לשבת בשקט על הכיסא").

2. לעיתים קרובות קם מהמקום, עוזב את הכיתה.

3. נראה חסר מנוחה.

4. מתקשה לשחק בשקט, להשתלב במשחק או בפעילות חברתית.

5. מרבה להתרוצץ, להסתובב, לטפס על חפצים בכיתה או בבית, בתנועה מתמדת.

6. מרבה לדבר, פטפטן.

קריטריונים של אימפולסיביות:

1. עונה לשאלות לפני שסיימו לנסח אותן ("קופץ בראש").

2. מתקשה לחכות לתורו במשחקים או בפעילויות חברה.

3. מפריע לאחרים (בשיחה או במשחק).

picture about decor picture decor
decor picture
יש לכם שאלות? רוצים לדבר איתנו? שלחו פניה ונשמח לעמוד לרשותכם או התקשרו עכשיו - 09-7402022
הסניפים שלנו
מעגלי קשב תל אביב
תל אביב, דרך בגין 132, מרכז עזריאלי, בניין משולש קומה 30
1-700-70-78-58
מעגלי קשב בני ברק
רח' הירדן 31 , חניון טרם
1-700-70-78-58
מעגלי קשב רעננה
רח' גירון 1 , מרפאת מומחים קומה 0
1-700-70-78-58
מעגלי קשב נתניה
רח' אגם כנרת 6 , קניון אגמים, קומה 3 מרפאת מומחים
1-700-70-78-58
מעגלי קשב ירושלים
רח' דסקין 9 א' קומה 3 מרכז רפואי ירושלים
1-700-70-78-58
מעגלי קשב חיפה
רח' חורי 2 ,קומה 6 מרפאות מומחים במגדל הנביאים
048660565
מעגלי קשב ראש פינה
רח' האגס 1 , סנטר הגליל מבנה התאנה
1-700-70-7858 + 04-6802040
מעגלי קשב צפת
ארלוזורוב 55
04-6820099
מעגלי קשב יקנעם
יקנעם עילית, קניון הדרכים, התמר 2 קומה 2
1-700-70-78-58
מעגלי קשב כרמיאל
רח' קק"ל 96, במדרחוב
04-9582345
מעגלי קשב נהריה
קניון הצפון 2 שכונת עין שרה
04-9922248
מעגלי קשב קרית ביאליק
דרך עכו 22, צומת מוצרט
04-8709679
מעגלי קשב סכנין
סכנין, כביש ראשי סמוך למכללת אלבטאף
04-6745928
מעגלי קשב עפולה
עפולה, שדרות מנחם בגין
1-700-70-78-58
מעגלי קשב אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן 1,קניון אורות קומה 2
1-700-70-78-58
מעגלי קשב עכו
מרפאת הגליל רח' לוחמי הגטאות 27
1-700-70-78-58
מעגלי קשב טבריה
מרכז רפואי ארבל
1-700-70-78-58
מעגלי קשב מעלות תרשיחא
קניון כאן זמאן, קומה 2
1-700-70-78-58
מעגלי קשב נצרת
מעלה יצחק 19, כיכר מד"א
1-700-70-78-58
מעגלי קשב אילת
דרך הערבה 6, קניון השלום קומה 0 שרפ אילת
1-700-70-78-58
מעגלי קשב חצור הגלילית
רח' מעלה חוני המעגל 47, חניה של היכל התרבות
1-700-70-78-58
מעגלי קשב מודיעין
בדולח 19 , מרפאת התפתחות הילד מכבי
1-700-70-78-58
מעגלי קשב מגאר
קופת חולים מאוחדת מע'אר
1-700-70-78-58
מעגלי קשב ירכא
רח' התעלה 6
1-700-70-78-58
מעגלי קשב פרדסיה
הנשיא 1פרדסיה ,מרפאת ילדים מכבי
1-700-70-78-58
מעגלי קשב ראשון לציון
רח' מורשת ישראל 15
1-700-70-78-58
מעגלי קשב קריית שמונה

1-700-70-78-58
picture branches decor
מאוחדת
כללית
סניפים בכל הארץ
מצאו את הסניף הקרוב לביתכם
בחרו את הטיפול הרצוי